Νοέ 10

Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)-Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Σήμερα το blog μας φιλοξενεί ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Μάθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αποφύγετε την ταλαιπωρία! Μην ξεχνάτε ότι η Επισηµείωση προηγείται της Μετάφρασης!

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2. ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
6. ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (5-10-1961) (APOSTILLE)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) είναι η σφραγίδα η οποία απαιτείται, σύµφωνα
µε την Σύµβαση Επισηµείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (5-10-1961), να τεθεί στα
δηµόσια έγγραφα από το Κράτος που τα έχει συντάξει, προκειµένου να βεβαιωθεί η
γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων
το έγγραφο και ενδεχοµένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που
φέρει το έγγραφο. Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι βασική προϋπόθεση
για να γίνουν δεκτά τα δηµόσια έγγραφα µεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει
προσχωρήσει στην Σύµβαση αυτή και οποιωνδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει
αντίρρηση κατά της προσχώρησης του.(βλ. κατάλογο κρατών που έχουν
προσχωρήσει στην σύµβαση).
Η χώρα µας κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον νόµο 1497/1984 – ΦΕΚ Α’
188/27-11-1984.
Για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι απαραίτητη η ύπαρξη του
δείγµατος υπογραφής του υπογράφοντος το δηµόσιο έγγραφο, µε εξαίρεση τα
έγγραφα που φέρουν την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή)
ΠΠ1, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π∆ 150/2001 – ΦΕΚ 125
Α’/25-6-2001.
Ως δηµόσια έγγραφα κατά τη Σύµβαση θεωρούνται :
● Τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δηµόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού
οργάνου του κράτους, συµπεριλαµβανοµένων και των εγγράφων που προέρχονται
από εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραµµατέα ή δικαστικό επιµελητή.
● Τα διοικητικά έγγραφα.
● Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα.
● Οι επίσηµες βεβαιώσεις που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (βεβαιώσεις-
θεωρήσεις- επικυρώσεις).

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε Κράτος µη µέλος της Σύµβασης της
Χάγης (Apostille) ή σε Κράτος για το οποίο η χώρα µας έχει εγείρει αντιρρήσεις,
ακολουθείται η οδός της επικύρωσης των εγγράφων αυτών από τα εποπτεύοντα
Υπουργεία και στην συνέχεια από το ΥΠΕΞ.
Η Επισηµείωση προηγείται της Μετάφρασης
Όταν πρόκειται για µετάφραση ήδη επισηµειωθέντος εγγράφου, η επισηµείωση της
µετάφρασης δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σε αυτό. Η Επισηµείωση σε
µετάφραση βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής του/της µεταφραστή/τριας
και την ιδιότητα µε την οποία ενήργησε και όχι την γνησιότητα υπογραφής και την
ιδιότητα του υπογράφοντος στο έγγραφο.(ΥΠΕΣ 36718/13-9-2013)

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ1. του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’/7-6-
2010 (του ιδρυτικού νόµου 2503/1997 – ΦΕΚ 107 Α’) και του άρθρου 186 του
παρόντος νόµου, καθώς και του νόµου 1497/1984
– ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984, ο
οποίος και κύρωσε την Σύµβαση της Χάγης, οι αρχές που χορηγούν την Επισηµείωση
του άρθρου 3 της Σύµβασης της Χάγης είναι :
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Επισηµειώνουν τα δηµόσια διοικητικά έγγραφα των δηµοσίων πολιτικών
υπηρεσιών του νοµού που δεν περιέχονται στην αρµοδιότητα της αιρετής
περιφέρειας, τα έγγραφα των νοµικών προσώπων του δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.∆.∆.), καθώς και τα έγγραφα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου βαθµού και των ληξιαρχείων.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Επισηµειώνουν τα έγγραφα των υπηρεσιών της περιφέρειας.
3. ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ
Επισηµειώνουν δικαστικής φύσεως έγγραφα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
● Συµπλήρωση των δέκα (10) αριθµηµένων τυποποιηµένων στοιχείων
πληροφοριών.
Κάθε στοιχείο πρέπει να συµπληρώνεται στο βαθµό που είναι διαθέσιµη η σχετική
πληροφορία. Κανένα στοιχείο δεν πρέπει να µείνει κενό, ενώ εάν κάποιο στοιχείο δεν
ισχύει, θα πρέπει να αναγράφεται ως «µη εφαρµόσιµο».
● Γλώσσα των προστιθέµενων πληροφοριών
Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να συµπληρώσει τα δέκα (10) αριθµηµένα τυποποιηµένα
στοιχεία πληροφοριών στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γλώσσα της Αρµόδιας Αρχής
(εφόσον δεν είναι καµία από αυτές τις δύο) ή και σε άλλη γλώσσα. Γενικά
ενθαρρύνεται η συµπλήρωση στα αγγλικά ή στα γαλλικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η
επισηµείωση έχει ισχύ στην αλλοδαπή. (βλ. Συµπεράσµατα και Συστάσεις, αριθ.90
της Ειδικής Επιτροπής, 2009). Ο τίτλος (Apostille, Convention de la Haye 5 Octobre
1961) πρέπει να αναφέρεται στην γαλλική γλώσσα.
● Πολλαπλά έγγραφα
Η επισηµείωση πιστοποιεί µόνο την γνησιότητα της υπογραφής/σφραγίδας ενός
µόνο υπαλλήλου ή µιας αρχής. Συνεπώς, µία επισηµείωση δεν µπορεί να χορηγηθεί
για πολλαπλά έγγραφα που συντάσσονται από διαφορετικούς υπαλλήλους. Για
λόγους χρησιµότητας, ορισµένες Αρµόδιες Αρχές χορηγούν µία επισηµείωση για
πολλαπλά έγγραφα που έχουν οµαδοποιηθεί, όπου το κάθε έγγραφο της δέσµης
συντάσσεται από τον ίδιο υπάλληλο ή την ίδια αρχή.
● Υπογραφή
Η Σύµβαση δεν προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να υπογράφονται οι
επισηµειώσεις. Στην πράξη, οι έντυπες επισηµειώσεις υπογράφονται χειρογράφως
(φυσική/ χειρόγραφη υπογραφή) ή µε επίθεση σφραγίδας ή µε τεχνικά µέσα
(προσοµοίωση υπογραφής) ή µε ηλεκτρονική υπογραφή, µε τη χρήση ψηφιακού
πιστοποιητικού.
● Ηλεκτρονική Επισηµείωση (e-APP)
Από τον Απρίλιο του 2006 έχει εκδοθεί εγχειρίδιο σχετικό µε την ηλεκτρονική
σφραγίδα επισηµείωσης της Χάγης, το οποίο µετονοµάστηκε (e-Apostille).Από το
2012 άρχισε να εφαρµόζεται σταδιακά από αρκετά Κράτη µέλη της Σύµβασης.
Το πρόγραµµα προσφέρει ασφάλεια, απλούστευση διαδικασιών και οικονοµία,
σύµφωνα µε την Σύµβαση της Χάγης.
Το ηλεκτρονικό πιλοτικό πρόγραµµα (e-App) αποτελείται από δύο διαφορετικές
πλατφόρµες :
α). Την έκδοση ηλεκτρονικών Apostille χρησιµοποιώντας την τεχνολογία PDF ως
προς την έκδοση και την υπογραφή µε την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού
πιστοποιητικού.
β). ∆υνατότητα κάθε Αρµόδιας Αρχής να καταγράψει όλες τις επισηµειώσεις που
αυτή εκδίδει, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν εκδοθεί σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή,
σ έναν ηλεκτρονικό κατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο µία εκδούσα αρχή µπορεί να
ελέγξει την προέλευση του σχετικού Apostille άλλης αρχής.
Το ηλεκτρονικό Apostille συµβάλλει αποτελεσµατικά στην λύση µελλοντικών
προβληµάτων (όπως επισηµείωση ηλεκτρονικά εκδιδόµενων εγγράφων, κ.τ.λ.). Η
χώρα µας δέχεται τα ηλεκτρονικά Apostille των Κρατών που τα εφαρµόζουν και δεν
έχει εγείρει αντιρρήσεις σχετικά µε αυτά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα δηµόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα
της εκδούσας αρχής, που έχουν ισχύ πρωτοτύπου (ΥΠΕΣ 47302/26-8-2008). Αν δεν
προβλέπεται έκδοση ακριβούς αντιγράφου (π.χ. άδεια οδήγησης, πρωτόκολλα καταστροφής,
παλαιά έγγραφα διοικητικής ισχύος κτλ) τότε η επισηµείωση χορηγείται σε ακριβές
φωτοαντίγραφο επικυρωµένο από την εκδούσα αρχή.
● ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΗΜΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
– Πιστοποιητικά Γέννησης
– Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης
– Ληξιαρχικές πράξεις Γάµου
– Άδεια γάµου
– Λοιπά έγγραφα
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εντός των χρονικών ορίων που
θέτουν οι διάφορες υπηρεσίες (ΥΠΕΣ Φ.131360/8297/5-6-2014). Εξαιρούνται τα
έγγραφα που σχετίζονται µε την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική
ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαµονή ενός
ατόµου καθώς και οι πραξεις ή έγγραφα που έχουν εκδοθεί ενόψει τέλεσης γάµου ή
της έκδοσης ληξιαρχικής πράξης γάµου, των χωρών που έχουν επικυρώσει την
Σύµβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισµένων πράξεων και
εγγράφων, 15-9-1977 (ΥΠΕΣ 22746/3-6-2014, ΦΕΚ 19 Α’, Ν.4231/2014). Οι χώρες
που έχουν επικυρώσει την εν λόγω σύµβαση είναι :
ΑΥΣΤΡΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ,
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α.
Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναµη
διατύπωση, µε την προϋπόθεση ότι, θα φέρουν ηµεροµηνία και υπογραφή ή σφραγίδα
της αρµόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε. Επίσης, στα πλαίσια της
Κύρωσης της Σύµβασης µε το Ν.4230/2014 (ΦΕΚ 18 Α’ /28-1-2014) για την έκδοση
πιστοποιητικού ικανότητας γάµου (Μόναχο, 5-9-1980, Convention CIEC No 20) το
έκαστο συµβαλλόµενο κράτος εκδίδει το πρότυπα πολύγλωσσο πιστοποιητικό το
οποίο φέρει ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα της αρχής που το εξέδωσε και έχει
ισχύ έξι µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής του. Η εν λόγω Σύµβαση έχει κυρωθεί
από τα κράτη :
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α, ΙΤΑΛΙΑ,
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ.
● ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
– Ταυτότητες
– ∆ιαβατήρια
– Λοιπές Βεβαιώσεις
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση µε
υπογραφή του ∆ιοικητή του οικείου Αστυνοµικού τµήµατος ή από την Γενική
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση (ΥΠΕΣ Φ.090/1091/ΑΣ194/18-8-1979, Φ.094/1/ΑΣ117/31-
3-1988, ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/15409/27-7-2006 και ΕΛΛΑΣ 7011/12/5ριδ’/8-6-1988).
● ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη διοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση ή
επικύρωση από τους ∆ιοικητές ή Ελεγκτές των αντίστοιχων υπηρεσιών του στρατού.
● ΕΦΟΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση από την
αρµόδια ∆ΟΥ. Τα δεδοµένα των ηλεκτρονικών υποβαλλόµενων εγγράφων Ε1, Ε2,
Ε3, Ε5, Ε9, θα πρέπει να αναγράφονται σε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου,
όπου θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, προκειµένου να επισηµειωθούν
(άρθρο 8, Ν.1599/1986, ΦΕΚ Α’, 75/1986).
● ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
– Έγγραφα Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης (απολυτήρια,έλεγχοι,κτλ)
– Έγγραφα Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον είναι επικυρωµένα από τις
αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις, τους Προϊσταµένους ή αναπληρωτές των Τµηµάτων ή τους
υπαλλήλους Γραµµατείας που έχουν δικαίωµα επικύρωσης.
-Έγγραφα από Αµιγή Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
Επισηµειώνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής, εφόσον έχουν θεώρηση από τον συντονιστή εκπαίδευσης της οικείας χώρας.
– Έγγραφα Κρατικών ή Ιδιωτικών σχολών µουσικής, χορού και θεάτρου
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση από το
Υπουργείο Πολιτισµού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
– Έγγραφα ιδιωτικών και δηµοσίων ΙΕΚ
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον έχει εκδοθεί από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού, που αντικατέστησε τον Ο.Ε.Ε.Κ.) και φέρει θεώρηση από το
Υπουργείο Παιδείας.
– Έγγραφα ΟΑΕ∆
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον είναι επικυρωµένα από τους
∆ιευθυντές ή αναπληρωτές ∆ιευθυντές των κατά τόπους εκπαιδευτικών µονάδων
αυτών ή φέρουν θεώρηση από κεντρικό τοµέα του ΟΑΕ∆.
● ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
-Έγγραφα από πανεπιστηµιακά, δηµόσια και στρατιωτικά νοσοκοµεία
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, εφόσον φέρουν βεβαίωση του
γνησίου υπογραφής των γιατρών που τα έχουν υπογράψει, από εξουσιοδοτηµένο
διοικητικό υπάλληλο του νοσοκοµείου ή του δηµόσιου φορέα υγείας, που έχει τον
διοικητικό έλεγχο.
-Έγγραφα Ι.Κ.Α., Π.Ε.∆.Υ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί
ως ακριβή αντίγραφα από τον αρµόδιο υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας ή του
τοπικού υποκαταστήµατος. Για έγγραφα τα οποία διακινούνται µε συγκεκριµένη
µορφή διευρωπαϊκώς, δεν χρειάζεται περαιτέρω επικύρωση.
● ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση από την
οικεία Μητρόπολη. Για τα λοιπά δόγµατα ή δοξασίες ισχύει ότι και για τα Ν.Π.∆.∆.
(ΥΠΟΠΑΙΘ 107/28-3-2012).
● ΦΕΚ
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, εφόσον φέρουν θεώρηση από την
∆ιεύθυνση Πωλήσεως Εθνικού Τυπογραφείου του ΥΠΕΣ.
● ΕΓΓΡΑΦΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ
– Έγγραφα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.
Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή
αλλοδαπούς, επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εφόσον δεν είναι
παλαιότερα των τριών µηνών.
-Έγγραφα που εκδίδονται από το Πρωτοδικείον, το Ειρηνοδικείον, το
Πταισµατοδικείον και τον Άρειο Πάγο.
Επισηµειώνονται από τα Πρωτοδικεία (ΥΠΕΣ 5325/2-2-2011).
– Ποινικά Μητρώα
-Έγγραφα συµβολαιογραφικά
-Έγγραφα Υποθηκοφυλακείου
-Έγγραφα δικαστικών επιµελητών Πρωτοδικείου επικυρωµένα από τον
Πρόεδρο επιµελητών
Επισηµειώνονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ή τα Πρωτοδικεία των νοµών
όπου έχουν εκδοθεί.
-Έγγραφα από το ∆ιοικητικόν Πρωτοδικείον
-Έγγραφα από το ∆ιοικητικόν Εφετείον
-Έγγραφα από το Συµβούλιο της Επικρατείας
Επισηµειώνονται από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. Σε κάθε δικαστικής φύσης
δηµόσιο έγγραφο, επιβάλλεται τέλος ύψους δέκα (10) ευρώ, για την επίθεση της
Σφραγίδας της Χάγης (Apostille), (ΦΕΚ 1399/Β’/7-6-2013).
●ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ως εξής :
– αν είναι Ν.Π.∆.∆. επισηµειώνονται χωρίς περαιτέρω επικύρωση ή θεώρηση.
– αν είναι Ν.Π.Ι.∆. επισηµειώνονται εφόσον φέρουν σφραγίδα του
εποπτεύοντος Υπουργείου.
● ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ, ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ & ΞΕΝΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Φ.093/3/ΑΣ 1856/98, ΦΕΚ 478 Β’).
Εξαιρούνται τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από διπλωµατικούς ή προξενικούς
πράκτορες των Κρατών- µελών της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης
(Λονδίνο, 7-6-1968) η οποία κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Ν. 844/1978, τα οποία
διακινούνται µεταξύ των Κρατών-µελών χωρίς περαιτέρω επικύρωση. Τα Κράτη-
µέλη είναι :
ΑΥΣΤΡΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΣΕΧΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ,
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ,
ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, ΣΟΥΗ∆ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ,
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ.
● ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
– Αντίγραφα πρακτικών ∆Σ
– Πιστοποιητικά- Βεβαιώσεις- Αποσπάσµατα, καταχωρηµένα στο Γενικό
Εµπορικό µητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εφόσον δοθεί βεβαίωση
καταχώρησης ή εκδοθεί ακριβές αντίγραφο από την υπηρεσία στην οποία έχει
καταχωρηθεί. Για τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις και αποσπάσµατα που χορηγούνται
από το Γ.Ε.ΜΗ, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή
(ΠΠ1) θα πρεπει οι ενδιαφερόµενοι να ακολουθούν τις οδηγίες του ιστότοπου
www.businessportal.gr προκειµένου τα έγγραφα αυτά να επισηµειωθούν (Υπουργική
Απόφαση Κ2-4946/2014 -ΦΕΚ 2919 Β’, ΚΥΑ 79760/30-12-2014 –ΦΕΚ 3623
Β’,ΥΠΕΣ 9643/19-3-2015, 10508/27-3-2015 και 14170/27-4-2015).
Β. Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε ιδιωτικό έγγραφο εφόσον έχει βεβαιωθεί το
γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο, από δηµόσια διοικητική αρχή
ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
ενδιαφεροµένου, προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ
138/ Α΄/16-6-05) και γίνεται από οποιαδήποτε ∆ιοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ, βάσει του
δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
●Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εφόσον έχουν κατατεθεί στην ∆ΟΥ,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.16 του Ν.1882/23-4-1990, ΦΕΚ 43/Α’και µε τις
Αποφάσεις του ΦΕΚ 951/21-7-2000, µε εξαίρεση έγγραφα χρηµατιστηριακών
επιχειρήσεων και των συµφωνητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27παρ.6 του
Ν.2682/8-2-1999, ΦΕΚ 16/Α’ τα οποία προκειµένου να επισηµειωθούν θα πρέπει να
βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής των άρθρων 11 και 3 του Ν.2690/1999.
●ΕΓΓΡΑΦΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
– Έγγραφα ιδιωτικών ΙΕΚ
– Λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εφόσον φέρουν έχουν εκδοθεί
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από το ΥΠΟΠΑΙΘ στην Αθήνα.
● ΕΓΓΡΑΦΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
-Έγγραφα ιδιωτικών κλινικών
-Έγγραφα ιδιωτικών νοσοκοµείων (ιατρικές γνωµατεύσεις, βεβαιώσεις, κτλ.)
-Έγγραφα από ιδιώτη γιατρό
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εφόσον φέρουν βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής του γιατρού που τα έχει υπογράψει, από εξουσιοδοτηµένο
υπάλληλο του αντίστοιχου Ιατρικού συλλόγου.
● ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
-Έγγραφα Εταιρειών του εσωτερικού
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εφόσον είναι πρωτότυπα ή ακριβή
αντίγραφα της υπηρεσίας όπου είναι καταχωρηµένες οι εταιρείες, οι οποίες βάση των
νοµιµοποιητικών στοιχείων των εταιρειών χορηγούν θεώρηση του γνησίου
υπογραφής και βεβαίωση της ιδιότητάς τους (ΥΠΕΣ 3586/19-1-2010,
58545,58171/24-1-2008).
– Έγγραφα Εταιρειών του εξωτερικού

Σε έγγραφα εταιρειών µε έδρα στο εξωτερικό, ∆ΕΝ χορηγείται η σφραγίδα της
Χάγης από ελληνικές διοικητικές αρχές. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
απευθύνονται σε συµβολαιογράφο οπότε και να επισηµειώνονται ως δικαστικής
φύσεως έγγραφα από το οικείο Πρωτοδικείο ή από τις ελληνικές προξενικές αρχές
της οικείας χώρας (ΥΠΕΣ 49413/13-12-13). Εάν το έγγραφο είναι ξενόγλωσσο
µπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία, η προσκόµιση µετάφρασής του από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο(ΥΠΕΣ 58545,58171/24-1-2008).
– Έγγραφα Εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εµπορικό Μητρώο)
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ).

● ΕΓΓΡΑΦΑ Ι∆ΙΩΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
(οι οποίοι δεν ανήκουν στο Πρωτοδικείο)
Επισηµειώνονται από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εφόσον φέρουν θεώρηση από τον
πρόεδρο του Συλλόγου ∆ικαστικών Επιµελητών.
Γ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
-Αλλοδαπά συµβολαιογραφικά πληρεξούσια έγγραφα
Γίνονται δεκτά εφόσον φέρουν την επισηµείωση Apostille ,όταν η χώρα προέλευσής
τους είναι µέλος της Σύµβασης της σφραγίδας της Χάγης, ή στην αντίθετη περίπτωση
θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση του Έλληνα Πρόξενου (∆ΙΣΚΠΟ /Φ.18/25014
(ΠΕ)/11-2-2013 , Α∆Α: ΒΕ∆ΓΧ-ΙΟΨ).
-Μεταφράσεις Αλλοδαπών Εγγράφων
(µεταφράζονται ΜΟΝΟ αν είναι επισηµειωµένα από τη χώρα προέλευσής τους ή
φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας αυτής)
Επίσηµη µετάφραση γίνεται από :
1. Μεταφραστική υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών
2. ∆ικηγόρο που βεβαιώνει ότι πρόκειται για µετάφραση του συγκεκριµένου
εγγράφου. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της
µετάφρασης.
3. Πτυχιούχος του µεταφραστικού τµήµατος του Ιονίου Πανεπιστηµίου
(Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 495/2004).
4. Ορκωτούς Μεταφραστές του ΥΠΕΞ
5. Πρεσβείες και Προξενεία
∆. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ
-Έγγραφα χωρίς έλεγχο γνησιότητας υπογραφής
– Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από ΚΕΠ
– Εκτυπωµένα φαξ, e-mail
– Ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα έγγραφα (ΠΠ7)
-Έγγραφα των δηµοσίων υπηρεσιών που αφορούν εµπορικές ή τελωνειακές
πράξεις (π.χ. τιµολόγια)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΝΤΙΤΑΞΗ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣ∆ΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
Τα Κράτη µέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή
τους και συνεπώς η Σύµβαση της Χάγης (Apostille) δεν ισχύει µεταξύ της χώρας µας
και αυτών των κρατών, είναι τα εξής :
ΑΛΒΑΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕΡΟΥ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ,
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ.
(τελευταία ενηµέρωση- ΥΠΕΞ Φ.0546/Μ.1903/ΑΣ 115/8-5-2015)
ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ
● Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην ΚΥΠΡΟ και προορίζονται να προσαχθούν
στην Ελλάδα, τα οποία θεωρούνται ως δηµόσια έγγραφα, κατά το άρθρο 1 της
Σύµβασης της Χάγης, θα πρέπει να φέρουν την επισηµείωση, εκτός και αν
προορίζονται για τους σκοπούς της διµερούς Σύµβασης νοµικής συνεργασίας
του1984 (Ν.1548/1985- ΦΕΚ Α’/1995), οπότε απαλλάσσονται από την επικύρωση.
Όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα, εφαρµοστέο είναι το άρθρο 12 παρ.2 της ελληνο-
κυπριακής Σύµβασης του 1984 (ΥΠΕΞ, Ειδική Νοµική Υπηρεσία, Φ.6650. 7α/801).
● Κατόπιν της διµερούς συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας- Τσεχοσλοβακίας περί
∆ικαστικής Αρωγής, (που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 22-10-1980 και κυρώθηκε µε
το Ν.1323/1983- ΦΕΚ Α’ 8/12-1-1983), παρέµεινε δε σε ισχύ στις σχέσεις µεταξύ
Ελλάδας και των διαδόχων κρατών ΤΣΕΧΙΑΣ και ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, η επισηµείωση
χορηγείται σε όλα τα έγγραφα των εν λόγω κρατών, πλην όσων επισυνάπτονται
σε αιτήµατα δικαστικής συνδροµής που ανταλλάσσονται µεταξύ των Υπουργείων
∆ικαιοσύνης.
● Όταν τα έγγραφα προέρχονται από Κράτος µη µέλος της Σύµβασης της Χάγης
(Apostille) ή από Κράτος για το οποίο η χώρα µας έχει εγείρει αντιρρήσεις, η
διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής :
Προκειµένου ένα τέτοιο έγγραφο να γίνει αποδεκτό από ελληνικές δηµόσιες
υπηρεσίες, απαιτείται η προξενική επικύρωσή του. Η προξενική επικύρωση µπορεί
να τεθεί σε αλλοδαπό δηµόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχές χώρας µη
συµβαλλόµενης στη Σύµβαση της Χάγης από την οικεία ελληνική προξενική αρχή
στη χώρα προέλευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή του από το Υπουργείο
Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του εγγράφου. Εναλλακτικά, το αλλοδαπό
δηµόσιο έγγραφο µπορεί να επικυρωθεί από το Τµήµα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ
του ΥΠΕΞ., εφόσον µετά την επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της
οικείας χώρας, επικυρωθεί από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.
Για έγγραφα προέλευσης από τα κράτη µη-µέλη της Σύµβασης της Χάγης,
ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΓΚΑΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙΑ,
ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΚΕΝΥΑ, Λ.∆. ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑΛΙ,
ΜΑΡΟΚΟ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ,
ΣΟΥ∆ΑΝ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, η επικύρωση γίνεται µόνο µέσω της
αρµόδιας ελληνικής προξενικής Αρχής, στις οικείες χώρες.(ΥΠΕΞ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille)
Η ενηµέρωση σχετικά µε τα Κράτη που είναι ήδη µέλη καθώς και για όσα
πρόκειται να εισχωρήσουν στην Σύµβαση της Χάγης στο µέλλον, θα πρέπει να
γίνεται από την επίσηµη ιστοσελίδα της Χάγης :
HCCH
www.hcch.net (The Apostille Section)

(Πηγή: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/Apostille-11062015.pdf)