Οκτ 09

Μετάφραση Vs Διερμηνεία

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να μπερδεύουμε το επάγγελμα του μεταφραστή και του διερμηνέα. Το σημαντικό κοινό γνώρισμά τους είναι ότι και οι δύο έχουν σαν στόχο τη μεταφορά ενός νοήματος από τη μία γλώσσα στην άλλη. Ωστόσο, οι διαφορές τους όσον αφορά το τι κάνουν και τι ικανότητες απαιτεί το κάθε επάγγελμα είναι σημαντικές. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα…

  1. Γραπτός λόγος Vs Προφορικός λόγος

Είναι πολύ απλό! Ο μεταφραστής γράφει ενώ ο διερμηνέας μιλάει!

  1. Προθεσμία παράδοσης Vs Άμεση παράδοση

Η μετάφραση είναι μια διαδικασία που μπορεί να χρειαστεί μέρες ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί αναλόγως με τον όγκο και το είδος του κειμένου. Αντιθέτως, η διερμηνεία γίνεται «επιτόπου» επομένως το αποτέλεσμα παραδίδεται άμεσα.

  1. Άριστη γνώση της γλώσσας στόχου Vs Άριστη γνώση και των 2 γλωσσών

Ο μεταφραστής πρέπει να είναι πάντα φυσικός ομιλητής της γλώσσας στόχου και φυσικά άριστος γνώστης (όχι όμως απαραιτήτως και ομιλητής) της γλώσσας πηγής. Όπως ήδη εξηγήσαμε, ασχολείται με τον γραπτό και όχι τον προφορικό λόγο. Από την άλλη, ο διερμηνέας πρέπει να είναι άριστος γνώστης και ομιλητής και των δύο γλωσσών. Ιδανικά θα πρέπει να είναι φυσικός ομιλητής και των δύο γλωσσών, να έχει δηλαδή δύο μητρικές γλώσσες.

  1. Λεξικά Vs Άμεση ερμηνεία

Όσο ο μεταφραστής επεξεργάζεται τα κείμενά σας χρησιμοποιεί ποικίλα βοηθήματα. Λεξικά, μεταφραστικά εργαλεία (CAT tools), γλωσσάρια, βιβλιογραφία και ό,τι άλλο χρειαστεί προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο διερμηνέας δεν έχει ούτε την πολυτέλεια του χρόνου αλλά ούτε και των βοηθημάτων. Η διαδικασία γίνεται σε πραγματικό χρόνο και έτσι το μόνο του εφόδιο είναι η καλή γνώση της γλώσσας και του θέματος το οποίο καλείται να επικοινωνήσει.

Ας παραθέσουμε και ένα παράδειγμα για τον καθένα. Ένας μεταφραστής μπορεί να σας βοηθήσει εάν θέλετε να μεταφράσετε ένα συμβόλαιο ενώ ένας διερμηνέας μπορεί να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με το ακροατήριό σας κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου! Από εδώ και πέρα λοιπόν θα ξέρετε σε ποιον πρέπει να απευθυνθείτε ή τι υπηρεσίες να ζητήσετε.

Η δική μας συμβουλή; Ζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία!